Zur Sprachwahl
Zur Metanavigation
Zur Sucheingabe
Zur den Bannertabs
Zur Hauptnavigation
Zum Inhalt
Header Mobile Header

Vedoucí evropský veletrh památkové péče, restaurování a sanace staré zástavby

MEZINÁRODNÍ ODBORNÁ PLATFORMA PRO OCHRANU A PREZENTACI SPOLEČNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

Se svým veletržním konceptem, širokou nabídkou napříč obory a odborným programem nejvyšší kvality přispívá veletrh denkmal v Lipsku již od roku 1994 k zachování našeho kulturního dědictví. Coby nejdůležitější evropský veletrh v oboru představuje platformu pro dialog jednotlivých aktérů a nabízí náhled z mnoha úhlů pohledu na památkovou péči, restaurování a sanaci staré zástavby. Ve spojení s veletrhem MUTEC zaujímá důležité místo v evropském roce kulturního dědictví 2018.

domimage

denkmal 2016 v číslech

 • 435 vystavovatelů ze 17 zemí
 • 16% podíl zahraničních vystavovatelů
 • 92% vystavovatelů hodnotí pozitivně odbornou kvalifikaci návštěvníků
 • 81% vystavovatelů se vyjádřilo kladně ohledně své účasti na veletrhu denkmal 2018
 • 13.900 návštěvníků z 57 zemí (společně denkmal a MUTEC 2016)
 • 88% podíl odborných návštěvníků
 • 11% podíl zahraničních návštěvníků
 • 90% návštěvníků chce denkmal dále doporučovat

Mezioborový profil nabídky

 • řemesla v památkové péči a restaurování
 • materiály pro stavbu a údržbu
 • stavební nástroje a zařízení, stavební stroje
 • konzervování a restaurování v oblasti umění a kulturního dědictví
 • materiály pro konzervování a restaurování
 • nástroje, přístroje a technické vybavení pro restaurátory
 • údržba, zajištění a obnova kulturních památek a historických staveb
 • péče o archeologické památky a vykopávky
 • památky zahradní architektury a péče o kulturní krajinu
 • obnova měst a vesnic
 • bezpečnostní technika a instalační technika pro veřejné a soukromé kulturní památky
 • zpracování dat, informační systémy, dokumentace a inventarizace, přírodovědní výzkumné metody
 • úřady, instituce, komory, ministerstva, nadace, spolky, církve
 • odborná nakladatelství, odborná literatura
 • další vzdělávání
 • turistika a památková péče
 • služby
 • použití jílu (oblasti odborného veletrhu Lehmbau)
domimage

denkmal je odbornou platformou pro tyto obory

 • průmyslové podniky
 • odborné firmy v oblasti památkové péče
 • řemeslníci
 • restaurátoři
 • architekti a projektanti
 • odborné instituce/ úřady památkové péče
 • věda a výzkum
 • investoři a vlastníci historických staveb
 • zasloužilí odborníci v oblasti památkové péče
 • iniciativní občané a soukromí zájemci

Odborný program – inovativní a blízký praxi

Špičkový odborný program veletrhu denkmal nabízí nejvyšší kvalitu.
Na veletrhu denkmal 2016 využilo 5.355 návštěvníků celkem 172 odborných akcí.

Spolu s předními odborníky organizuje společnost Leipziger Messe vysoce ceněné kongresy, národní a mezinárodní odborné akce, semináře, workshopy, odborné firemní prezentace, pódiové a expertní diskuse, četná předávání cen a speciální přehlídky, ale také prezentace vystavovatelů přímo na veletržních stáncích.

Od září 2018 bude aktuální odborný program veletrhu denkmal 2018 k dispozici na internetové adrese www.denkmal-leipzig.com/programme/

domimage

Ceny a termíny pro vystavovatele

Při přihlášení do 31. března 2018 získáte 10 % slevu z ceny za pronájem plochy*.

Ceny
řadový stánek 126,00 Euro / m²
rohový stánek 131,00 Euro / m²
poloostrovní stánek144,00 Euro / m²
ostrovní stánek 153,00 Euro / m²

*základní veletržní plocha bez stavby stánku
Povinné další náklady: AUMA-poplatek (0,60 Euro / m²), mediální paušál (130,– Euro) a reklamní paušál (80,– Euro)

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Přihlášku na veletrh naleznete zde: www.denkmal-leipzig.com/exhibitors/

Paralelně s veletrhem denkmal 2018

domimage

International Trade Fair for Museum and Exhibition Technology

domimage

Trade show Lehmbau


Doppel-M color jpg

LIPSKÉ VELETRHY - Výhradní zastoupení pro Česko a Slovensko,
SEPP International s.r.o., Přemyslovská 32, 130 00 PRAHA 3
Tel: +420 222 734 483, E-Mail: info@lipskeveletrhy.cz, Web: www.lipskeveletrhy.cz


23.03.2017

Imprint| Data protection| Leipziger Messe GmbH, Messe-Allee 1, 04356 Leipzig © Leipziger Messe 2020. All rights reserved.